P + R: v park in se pelji

prometno središče Maribor

Urban Jernejc

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Mariborski mestni predel Melje je poznan po svoji industrijski dejavnosti, ki se je odvijala in se širila ob ravnicah poleg reke Drave. Predel se nato proti severu začne dvigovati proti gričevnati pokrajini, kjer industrijske objekte zamenjujejo stanovanjske hiše. Številne proizvodne hale, v katerih se je nekoč odvijala živahna industrijska dejavnost počasi propadajo. Proizvodnjo zamenjujejo storitvene dejavnosti, za katere je nujna dobra povezanost z ostalim mestom. Vendar Melje, od mestnega središča, ločujejo številne prepreke (hitra cesta, železniški nasip, avtobusna postaja), ki otežujejo boljšo povezljivost in dostopnost. Z mislijo na sodobne trende bivanja, mobilnosti in potrebe gospodarstva, želimo z novimi potmi izboljšati povezanost Melja s središčem Maribora, z novim prometnim središčem povezanost Maribora s širšo regijo in z novo parkovno potezo ponuditi prebivalcem povsem novo izkušnjo življenja v mestu.