PO ŽIVLJENJE, MED ZELENJE, NA BALKON

ureditev območja nekdanje carinarnice na Melju

Daša Pintarič

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Obravnavana lokacija leži na stiku mariborskih goric, osi, ki jo povezuje s centrom, ter ulico, ki tvori vez med Dravo in lokacijo skozi Melje. Južna lega nudi poglede onkraj Drave do Pohorja.
Ravno tako je izrednega zgodovinskega pomena, saj je v času 2. svetovne vojne tukaj delovalo nacistično taborišče za sovjetske vojne ujetnike.

Z zavedanjem stikov tega območja se s posegom ohranja prehodnost območja, z odprtjem objekta nekdanje carinarnice in vpeljavo manjših trgov pa se omogoči tudi zadrževanje.
Ob obstoječi hali taborišča je večji prazen prostor, ki ne skuša zakriti pomembne zgodovine, ter vanjo ne posega.

V halo nekdanje carinarnice so umeščeni javni programi kulturnega in izobraževalnega značaja, ki omogočajo širjenje znanja bogate kulturne dediščine Melja.

Stanovanjsko območje se od ostalega loči v večjih zelenih volumnih, ki so prisotni skozi celotno območje. Objekt je iz jeklene konstrukcije in lesenih ter betonskih polnil, kar resonira bogato industrijsko dediščino Melja.
Stanovanja so prav tako prehodna in orientirana v smeri sever – jug. Dodatno kvaliteto bivanju nudijo rastlinjaki, na katere se stanovanjske enote naslanjajo. Povezujejo jih balkoni, ki hkrati odkrivajo poglede proti mestu.
Rastlinjaki nudijo stanovanjem možnost samooskrbe, druženje ter celoleten kvaliteten bivanjski prostor.