MED STUDENCEM IN DRAVO

kopališče ob studencu na Studencih

Maja Kobal

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Reka  Drava je duša mesta Maribor in njegova največja znamenitost. Skozi mesto zariše črto in ga loči na dva dela.   

 Do reke  vodi  in se vanjo izliva kar nekaj studencev.  Studenci so na območju desnega brega reke Drave  včasih imeli tako pomembno vlogo, da je samo naselje po njih dobilo ime – Studenci. Najznamenitejši je Jožefov studenec, pod katerim se nahaja moja obravnavana lokacija.  

 

Na  lokaciji sta trenutno  dva obstoječa volumna z značilno dvokapno streho. V prostor upeljem nov program, s katerim privabim obiskovalce in jim ponudim udoben prostor na mirni in ozeleneli lokaciji s pogledom na levi breg reke.  

Najprej obnovim pot, ki pelje mimo Jožefovega studenca,  med objekta ter do nabrežja Drave. Obdajajoče zelenje ohranim in ob poti dodam nekaj klopi.  

Prvi, pritlični objekt programsko prenovim v restavracijo in mu v ozadje subtilno vmestim dolg prostor, namenjen zaposlenim. Pred novo dodanim objektom se mi odpre velika terasa, ki odpira poglede na reko, levi breg in Maribor v ozadju. Drugemu, eno nadstropnemu objektu pritličje prenovim v SPA z bazenom, prvo nadstropje pa v prenočišče. Enako kot pri prvem objektu za dvokapnico dodam dolg neizstopajoč prostor. V pritličju v ta prostor umestim sanitarije, garderobe.. v prvem nadstropju pa umestim spalne prostore.  

 

Pri konceptu prenove izhajam predvsem iz odnosa dvokapnic do reke, ozelenelega hriba in ponujenih pogledov. S prenovo želim poudariti dvokapnici, zato tudi za njiju dodam nizek in dolg element, ki je neopazen in pusti dvokapnici v ospredje. Za programsko prenovo sem se odločila, ker bi želela, da se domačini in obiskovalci ob Jožefovem studencu zadržujejo, opazijo kvalitete prostora in ne grejo mimo le zaradi poti, ki tam vodi.   

 

S prenovo dvokapnic prostor med Jožefovim studencem in Dravo izkoristim in poudarim vse njegove potenciale. Lokacija, ki je trenutno neugodna za zadrževanje dobi novo funkcijo, ki ljudi privablja.