NOVI HORIZONT MESTA

stanovanjska soseska nad opuščeno gradbiščno jamo centra MAKS na Studencih

Edin Šumar

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Obravnavana lokacija se nahaja v opuščeni gradbeni jami.
Prvotno je na lokaciji stala tekstilna tovarna MTT, ki so jo porušili in predvideli gradnjo mariborskega kulturnega središča.
Na žalost se projekt ni realiziral in ostala je zapuščena gradbena jama.
Glede na problematiko pomanjkanja stanovanj in degradiranosti obravnavanega predela, smo se odločili zgraditi socialna stanovanja.
Koncept projekta bazira k temu, da se del Ruške ceste preoblikuje v peš cono,
jama se poveže z desnim bregom Drave in s tem uporabniku odpre novi horizont na levi del brega ter mu omogoči stik z vodo in njeno neokrnjeno naravo.
Stavba vsebuje pet različnih tipov stanovanj in v pritličju javni program.
Med stanovanji se nahajajo tudi prazni prostori, ki omogočajo dodatno širjenje stanovanja in prispevek lastne arhitekture uporabnika.

Julija Štrancar