VALOVANJE

šola za prehransko samooskrbo v opuščeni tovarni Marko Rosner na Melju

Nina Dolar

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Lokacija leži na enem izmed mnogih degradiranih industrijskih območij Maribora. Na dotični je nekdaj živela Tekstilna tvornica Marka Rosnerja, ki je po drugi svetovni vojni prišla pod okrilje Mariborske Tekstilne tovarne.
Lokacija se vpenja med os, ki teče od glavnega dela MTT do Komende, na drugi strani pa na pot okrog Melja, ki objame in poveže Melje s središčem mesta.
Velika degradirana površina blizu središča mesta se mi je zdela dobra priložnost za umeščanje rastlinjakov za pridelavo hrane z akvaponičnim sistemom, saj je v današnjem času vedno bolj jasna pomembnost lokalne pridelave hrane. S tem se velika, nerodovitna postindustrijska krajina spremeni v novo produkcijsko površino, ki zagotavlja pridelavo hrane z manj naravnimi viri – vode ter rodovitne zemlje. Ker je področje pridelave z akvaponičnim sistemom pri nas še dokaj nerazširjen način produkcije hrane, v obstoječo halo umestim šolo za različne načine pridelave.
Valovit ritem šedne strehe obstoječe hale se nadaljuje in multiplicira na novih volumnih rastlinjakov.
V notranjosti volumnov se zgodi preplet rastlinjaka in notranjih prostorov šole – rastlinjak se zajeda v obstoječo halo in tako večino prostorov v notranjosti hale poveže z zelenjem. Učilnice pa se zajedajo v rastlinjak, in tako poleg ambienta ustvarijo tudi mentalno povezavo učencev z gojenjem rastlin.

Z odstranitvijo moteèih objektov, organizacijo trgov s pomočjo novih študentskih domov, z prezračevanjem obstroječe tovarne in zasaditvijo raznih kultur ustvarjam nove, sveže pogoje za ugodno bivanje v doslej ogromnem, neorganiziranem prostoru.

Nik Šimetić
Rok Dobrilovič