Odsev vode v mestu

Alanis Štrukelj, Mija Starc, Maja Kobal

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Glavni element Studencev je voda. Spraševale smo se kako prisotnost vode v mestu vpliva na prebivalce, na njihovo delovanje in celo duševno stanje. V čem se razlikuje počutje in miselnost posameznika, ki živi v neposredni bližini vode in posameznika, ki nima stika z njo. Kakšen je razlog, da se z vodo lahko poistovetimo. Ali je to zato, ker je  voda v gibanju, gibanje pa razumemo kot življenje? Kje vse lahko vidimo odsev vode v mestu? 

 

Odgovore smo iskale vzdolž Drave, kjer nas je najprej zanimala zgodovina toka reke, ki je skozi obdobja izoblikoval topografijo in s tem izgled Maribora. V času taljenja ledenikov je s svojo močjo, ki jo je dobila iz vseh hudourniških pritokov izdolbla dolino kakršno poznamo danes. S svojim močnim tokom, odnašanjem in nalaganjem pa to počne še danes, kljub temu, da zaradi regulacij, zajezitev in hidroelektrarn v manjši meri. Razmerje med vodo in mestom smo raziskovale na treh različnih nivojih – na nivoju pokrajine, mesta in hiše. Kako lahko voda preoblikuje površje, kako je Drava s svojim zavoji oblikovala strm desni breg Studencev na eni in položnejši levi breg Melja na drugi strani? Opazile smo, da je desni breg mesta skoraj popolnoma ločen od reke, saj strmo pobočje otežuje dostop ljudem. Medtem, ko je nižji levi breg dobro povezan in opremljen z številnimi lepo urejenimi potmi in objekti. Kot najmanjše merilo smo obravnavale stik vode s hišo. Razmerje med hišo in vodo je lepo izoblikovano na primeru Jožefovega studenca, saj voda izvira izpod strehe in se nato kot zadnji ohranjeni izvir izliva v Dravo ter odseva mesto v vodi. 

Alanis Štrukelj, Mija Starc, Maja Kobal
Matija Nahtigal