UMETNOST BRAZD

stanovanjsko naselje vrstnih hiš

Julija Štrancar

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Kintsugi, zlato popravilo, japonska tehnika celjenja razbite keramike.
Zlata žila drži skupaj razbito skodelico, kaj je tisto s čimer arhitektura lahko zaceli ranjeno območje?

Situacijo močno zaznamuje ukleščenost med meščansko Valvasorjevo in skromnejšo Ruško cesto, ki se spogleduje z reko Dravo.
Obodna oblika fasadnega niza je okrnjena, zato predvidim zapolnitev vrzeli.
Z glavnikasto strukturo prečnih ulic napajam stanovanjsko naselje, ki ga ustvarjam, osmislim pa tudi dostop do prej sredinskih prostorov in nelogično parcelacijo.

Opečnate pritlične vrstne hiše zadihajo z vmesnimi cezurami. Atrij je hkrati presledek in premor, povezava med programi bivanja ter dela.
Dolg dvignjen hodnik potencira longitudinalnost zasnove, ki omogoča dostop z obeh strani. Na vsaki strani je ulica, ki se prevede v vrtove skupnega značaja.
Po eni poti stopajo prebivalci, po drugi obiskovalci ateljejev.
Ko hodijo mimo sosednjih hiš lahko v neskončnem nizu velikih razstavnih oken opazujejo s čim se ukvarja sosednja delavnica…

Zlata žila prenovljenega območja so ljudje, sosedje, družine, je delo in je dom, je ravnotežje med obema, je pritličnost hiš, je zunaj, je odpiranje v atrije…