Ujeti pogled

Lena Uranjek 

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Kaj pomeni brezmejen prostor?  Gotovo to niso le brezmejni, odprti pogledi.  Še tako čudovita veduta se v karantenskem razpoloženju hitro spremeni v dolgočasno, ko se že dvajsetič v istem dopoldnevu ozreš nanjo. Prostor nam mora za resnično svobodo tudi v tako posebnem stanju, v katerem živimo zadnje leto, ponujati različne vrste pogledov, ki v nas vzbujajo tudi različne občutke. Ta razmislek je osnova za koncept hiše na hribu, ki interpretira brezmejnost arhitekture. Iz vrha hriba, ki nam ponuja neomejen pogled, se do vhoda hiše spustimo po klančini, ki je vpeta med dva zidova. Slednja pogled popolnoma omejita, hkrati pa ob vstopu v hišo pripeljeta do vnovičnega pogleda na dolino, ki se kot izjema pojavi v odprtini v zidu. S takšnim oblikovanjem poti sem želela vzpostaviti razgibanost in povečati intenziteto občutkov, ki se vzbujajo med doživljanjem pogledov na okolico iz notranjosti hiše, nezaznamovanimi z občutki pogleda iz vrh hriba. Glavna pot skozi hišo se spušča in vodi pot med zidovi, ki se v hrib vraščajo in uokvirjajo horizont z vertikalami. S tem sem želela doseči odprtost, ki hkrati ponuja občutek varnosti in zasebnosti, kot tudi vzbuja radovednost in željo po nadaljnjem odkrivanju prostora tako v notranjosti, kot tudi okolici stavbe. 

Katja Struna
Domen Cirar, Tilen Šmid, Tita Urh