Prinčič

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

NOVI ZELENI URBANI ZIP

Gorizia in Nova Gorica sta pravi evropski primer dveh ločenih mest v dveh sosednjih državah, ki sta danes postali eno samo mesto.
Mesti sta stičišče mediteranskega in alpskega sveta; Gorizia je stara, Nova Gorica pa je mlado mesto.
Ključna povezovalna točka in element obeh mest je železnica. Celotna proga od Prage preko Linza in Beljaka do Trsta, poznana tudi kot Neue Alpenbahnen ali Transalpina, je dolga 717 km in velja za eno najlepših v Evropi. Postaja Transalpina v Novi Gorici je bila od nekdaj največja in najlepša na Slovenskem. Od tu so upravljali živahen promet na progi, po kateri so močne parne lokomotive vlekle 70 vlakovnih kompozicij dnevno. Direktni hitri vlaki so vozili na Dunaj, v Prago, München, Ostende, Trst. Goriški bohemi so šli zjutraj na kavo v Trst, popoldne do Koroške na pivo.
Danes deluje kot velika prazna površina s prevelikim številom tirov. Ostala je kot rana v prostoru in ekstremna meja za obe mesti.
Problematika tega prostora je stara in je odprta že mnogo let. Na to temo so se naredile delavnice, natečaji, magistrske naloge, utopični projekti, ampak vedno brez uspeha, da bi se dobilo eno resno rešitev. Mesti ne potrebujeta oživitve prazne in nekvalitetne površine, potrebujeta fizično povezavo med seboj.
Oživitev torej ne pomeni nove arhitekture, ampak pomeni predvsem novo vsebino v kontinuiteti filozofije Nove Gorice in stare Gorice. Vsebina mora imeti močno identiteto in močan potencial, ki bo napolnil obe mesti z novim kontinuiranim utripom.
Epidemija Covid-a nam je pokazala, kako smo uničljivi in krhki ter kaj je pomembno, bistveno za življenje. Zato na tem mestu umestimo razvojni center, ki postane nova vsebina prostora. Center v svojem programu je čista tehnologija, medicina, novi ekološki materiali, laboratoriji za testiranje novih inovacij, itd. Center potrebuje vizionarske ljudi, potrebuje mlado visoko inteligenco, mlade glave potrebujejo nove prostore, nove ambiente, nove ulice, nove točke srečanja. In prav mlada glava je tista potrebna energija, ki si lahko zamisli mesto na novo.
Transalpina je zeleni park med staro Gorico in Novo Gorico, je nosilec novega razvoja, kraška dolina, ideja, vizija ki lahko fizično povezuje obe mesti.
Ulica San Gabriele in Erjavčeva ulica sestavljata povezovalno diagonalo in novo gosposko cesto, ki je povezovalna os ne samo obeh mest, pač pa tudi obeh držav. Rejčeva ulica postane cesta z mestnim utripom s karakteristiko longitudinalnega trga, Kolodvorska pot pa se spremeni v novi mestni drevored.
Če želimo da bosta mesti zaživeli, je nujno, da postaneta razpoznavni in edinstveni. Na robu cestnega ringa želimo velike parkirne hiše, kjer zamenjamo avto z električnim prevozom; želimo varno mesto, čisti zrak, eko svet, domačo hrano, dobro kulturo, lepe ambiente in vizijo za prihodnost. Želimo kvalitetne prostore za bivanje, za združenje, želimo udobno mesto in ambiente za preživljanje prostega časa.
Mesto je prostor, kjer shranimo kvalitetno življenje človeka.
Transalpina – prevoz za lepše in varno življenje.
Vse to je naša vizija.

Masterplan Nova Gorica in Gorizia

Sandi Naglič, Maruša Kovač, Pavle Komatina, 5. letnik

Urbana revitalizacija Rejčeve in Erjavčeve ulice

Pavle Komatina, 5. letnik

Vizualni sprehod skozi zeleni ZIP

Pavle Komatina, 5. letnik, Jernej Koritnik, 3. letnik

Raziskava

1. knjiga Nova Gorica – Gorizia

Iskanje vizije

Povečaj in prelistaj! 🙂
2. knjiga Nova Gorica – Gorizia

Uresničitev vizije

Povečaj in prelistaj! 🙂

Dela študentov

Atrijski hotel v zelenju

Žan Kavčič

Stanovanja 3-krak

Ana Kosmina

Križišče barv

Eva Krznarič

The ICNG

Emili Kuzma, Jernej Koritnik

Biološki center

Flori Kermauner Jesih

LookOut Offices

Jana Petrić

A Green Shape

Jon Kuštin Turčinović

Kolodvorska promenada

Nika Koren

Študentska ulica

Lea Jerković

Steklena veja

Špela Valantič

Zeleno ogledalo

Nejc Škerjanc

Beehive

Vasja Sedmak

Mladinska knjižnica

Mia Konjikušić

Delovne kocke

Martin Majcen

Povezovanje z vodnim stolpom

Žana Korenjak

Tristena hiša

Tinkara Pavlin

Hiša barv

Karolina Pavlič

Potopljeno v zeleno

Katja Novak

Kubusi transparentnih pogledov

Laura Oblak