Kubusi transparentnih pogledov

Laura Oblak

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.

Arhitektura in umetniško delo sta stroki, ki ne moreta biti ločeni, tako se je iz navezave na oljno sliko Roberta Irwina rodila moja arhitektura. Za zasnovo me je vodila globina slike, katere kvaliteta je ohranjena v arhitekturi. Narejena je s postavitvijo multipliciranih in prilagojenih elementov, ki so vizualno vzeti iz slike, da s pogledi doseže iskano globino, notri pa nudi odprt pretočen prostor. Arhitekturo tako zaznamujeta fluidnost prostora in svetlobe ter transparenco. Objekt je razdeljen na dnevni in nočni del. Dnevni del se zaradi visokih stropov, odprte stene in z dvignjenim nivojem kot terasa zliva z zunanjostjo ter daje občutek enotnosti z okoljem. Spalni in zasebni prostor sta odmaknjena v zgornjo etažo, kjer pa se pretočnost z zunanjostjo ne prekine, saj se spalnični prostor odpira na strešno teraso. Objekt sem postavila na Azurno obalo, na odmaknjeno področje v naravo.

Potopljeno v zeleno
Katja Novak
Tristena hiša
Tinkara Pavlin