Biološki center Nova Gorica

Flori Kermauner Jesih

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Biološki raziskovalni center se nahaja na severnem delu celotnega območja obdelave železniške postaje, ter je del raziskovalnega območja namenjen mladi inteligenci.

Primarna ideja biološkega centra je trajnostni razvoj. Samo območje je revitalizirano, kjer se poleg umestitve novih objektov, ohranita dve starejši stavbi s preoblikovano fasado.  Celotno območje je med seboj trdno povezano s programom. Tri poenotene stavbe služijo laboratorijem, kjer se goji ter razvija Mikroalge. Gojenje teh organizmov ima nadvse različne koristi, tako za ljudi kot za planet. V laboratoriju nato iz mikroalg izvlečejo koristne snovi, kot so antioksidanti ter prehranski suplementi. V revitaliziranih objektih se nahajata dve proizvodnji, prehranska ter kozmetična, ki pridelujeta koristne snovi iz mikroalg v izdelke, ki se nato prodajo. V Biološkem centru se nahajata tudi botanični vrt z mediteranskimi rastlinami ter kulinarična hiša, kjer se ljudje učijo priprave hrane iz sestavin, ki so pridobljene na območju. Mediteranske rastline v botaničnem vrtu služijo tudi pri prehranski proizvodnji.  

Celotno območje, kot je že omenjeno, je povezano tako s programom kot tudi z arhitekturo. Med objekti potuje zelena streha, ki združuje stavbe ter služi kot prehod med njimi za ljudi, ki so zaposleni na območju. Fasade so med seboj poenotene, razlikujejo se predvsem po barvi. Strehe objektov pa so dvokapnice, ter se želijo povezati s celotnim mestom Nova Gorica. Čez celotno raziskovalno območje poteka pot, ki je namenjena obiskovalcem, da se sprehodijo ter si lahko ogledajo, kaj se dogaja na območju.

Beehive
Vasja Sedmak
Delovne kocke
Martin Majcen