Mladinska knjižnica

Mia Konjikušić

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Mladinska knjižnica je del raziskovalnega območja in se umesti v že obstoječo arhitekturo. Skeletno konstrukcijo objekta ohranijo tudi novi programi, z dodatnimi pregradnimi stenami. V objektu se zgradi še eno nadstropje, z notranjim atrijem, ki odipra poglede na knjige. Velika avla v pritličju omogoči srečanja študentov, profesorjev in znanstvenikov. Nasproti glavnega vhoda, na severni strani, se nahaja majhna kavarna, ki omogoča počitek med učenjem. V zgornjem nadstropju so mize za branje, ločene med sabo s tenko pregradno steno.

Stebri in pregradne stene se v nobenem primeru ne dotikajo, prostor med njimi ustvarja občutek enotnega prostora čeprav je ločen na posamezne enote. Stebri, ki so skriti za stenami ampak hkrati prepuščajo pogled nase, tako nakazujejo, da je za steno še dodatni program. Ideja stebra izhaja iz primerjave s knjigo in njeno naslovnico – čeprav vidimo naslovnico knjige, ne vemo, kaj se skriva za njo in prav ta radovednost nas spodbudi, da izkusimo prostor še bolj intimno.

LookOut Offices
Jana Petrić
Povezovanje z vodnim stolpom
Žana Korenjak