Hiša barv

Karolina Pavlič

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.

Hišo sem zasnovala po delu ameriškega umetnika Donalda Judda, ki spada v zbirko del » Untitled 1991«. Velik kvader je sestavljen iz enako velikih kvadratnih ploščic, ki so druga na drugo razporejene  v stolpce in vrste ter naključno obarvane z različnimi barvami, kar nam daje občutek dinamike in  razgibanosti. 

Idejo sem prenesla na fasado hiše, ki sem jo na podoben način sestavila iz barvnih ploščic. Pri tem  sem jih nekaj nadomestila s steklenimi, saj sem na ta način poskušala ustvariti efekt lahkotnosti in  odprtosti ter izkoristiti steklene površine za prehajanje svetlobe v hišo na treh različnih nivojih. 

Hišo sestavljajo pritličje in dve nadstropji, ki temeljijo na ideji »open floorplan«, kar pomeni da so vsi  prostori odprti in med seboj povezani. Prvo nadstropje je razdeljeno na nočni in dnevni del, ki je  povezan s sredinskim servisnim delom. V drugem nadstropju se nahaja kabinet, ki je v celoti  zastekljen in omogoča, da svetloba prehaja v prostor z vseh strani, poleg tega pa optično poveča  prostor. 

Zeleno ogledalo
Nejc Škerjanc
Potopljeno v zeleno
Katja Novak