Študentska ulica

Lea Jerković

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Vizija Nove Gorice, kot Evropske prestolnice kulture, sovpada hkrati z idejo Nove Gorice kot “mesto mladih”. V sklopu te vodilne ideje samega mesta ter skupnega projekta novega intermodalnega centra v Novi Gorici, sem si zamislila mladinski center, kjer bodo imeli mladi možnost preživljati svoj prosti čas ter sledit svojim interesom. V ta namen projekt sloni na revitalizaciji že obstoječega prireditvenega prostora Mostovna ter bližnje železniške hale, ki se nahajajo na SZ delu celotnega območja obravnave. Nov program bi imel osnovno funkcijo prireditvenega prostora z dodano galerijo, multimedijskimi dvoranami, čitalnico, učilnicami ter poslovnimi prostori, fitnesom in barom. Vodilna ideja stoji na tem, da bi revitalizirana objekta povezali s stekleno dominanto, “študentsko ulico”, ki bi posledično delovala kot zaključek nove promenade. S tem bi dosegli dvojnost prostora; prostor pod stekleno streho bi imel funkcijo prireditvenega ter komercialnega prostora in bi bil bolj odprt, javen. Revitalizirana objekta, pa bi delovala bolj zaprto ter ustvarjala intimne kotičke polne različnih storitev, kjer bi lahko vsak našel prostor zase.

Steklena veja
Špela Valantič
Intermodalni center Nova Gorica
Emili Kuzma, Jernej Koritnik