Atrijski hotel v zelenju

Žan Kavčič

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Moj projekt zajema oblikovanje atrijskega hotela v zelenju. Koncept hotela so posamezne bivalne enote razporejene po obodu z javnim zelenim atrijem v notranjosti, kjer se med krošnjami dreves nahaja javni program. Enote, ki so med seboj razmaknjene, razbijejo dolgo fasado ter reflektirajo okoliške vile. Zareze odpirajo pogled izven hotela ter v kombinaciji s steklenimi hodniki na notranji strani, ustvarijo transparentnost. Javni program v notranjosti napaja posamezne sobe na obodu. Dostop do osrednjega dela je umeščen neposredno pri vhodu v hotel, kjer po stopnicah skozi vhodno avlo vstopimo v veliko stekleno sprejemnico. Ta se nadaljuje v restavracijo in lokal, ki se nato odpirata v atrij. Vsi trije programi so centralno organizirani v okroglih tlorisih ter med seboj povezani. Skladno s komunikacijskim hodnikom je tudi javni program obdan s steklom in stebriščem, kar izrazito pripomore h generalni transparentnosti hotela. Vertikalne komunikacije se nahajajo na sredini vseh štirih stranic hotela, servisni prostori pa se umaknejo v manjše enote na robovih. Posamezne sobe vsebujejo tudi minimalno kuhinjo za samooskrbo v primeru samoizolacije, kar je velika prednost, če upoštevamo razmere v preteklem letu.

A Green Shape
Jon Kuštrin Turčinović
Beehive
Vasja Sedmak