Urbana revitalizacija Rejčeve in Erjavčeve ulice

Pavle Komatina

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Intermodalni center Nova Gorica

Emili Kuzma, Jernej Koritnik
Zeleno Ogledalo
Nejc Škerjanc