Povezovanje z vodnim stolpom

Žana Korenjak

mentor: izr. prof. mag. Alessio Princic
konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.
demonstrator: Sandi Naglič, Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Jernej Koritnik

Vodni stolp je dvoetažni oktogonalni objekt iz prve četrtine 20. stoletja, ki je služil za potrebe železniške delavnice. Stolp stoji severovzhodno od železniške postaje v Novi Gorici. Z napredovanjem v prometno tovorni industriji so lokomotive izgubile svojo rabo in s tem pustile za sabo veliko sled servisnih objektov kot je ta. Cilj naloge je bil oživljanje stare arhitekture in dodajanje novih vrednot. Vodni stolp je postal vertikalna komunikacijska točka, ki se navezuje na novo arhitekturo. Stara arhitektura tako postane le delček večje celote, ki se poskuša povezovati z svojim okoljem.

Mladinska knjižnica
Mia Konjikušić
Stanovanja 3-krak
Ana Kosmina