Ifko

mentor:  izr. prof. dr. Sonja ifko
somentor: dr. Miloš Kosec

PAPIRNATE PRIHODNOSTI

Naloga Nove priložnosti za opuščen del Papirnice Vevče osredišča vprašanje kako upravljati spremembe, da bi opuščeni prostori, ki niso več potrebni za proizvodnjo, zaživeli polnokrvno v novih razmerah.
Da bi lahko do dediščine pristopili s svežimi očmi in brez konvencionalnih receptov, je bilo treba najprej revitalizirati arhitekturne koncepte in konvencije. Skozi raziskovalno in projektno delo so se izoblikovali različni scenariji prihodnje rabe in revitalizacije kompleksa. To niso različni projekti, med katerimi bi morali izbirati, ampak stopnje iste, pluralne prihodnosti.

več
Na terenu … vizualni esej

Raziskave

Analiza širšega območja
Razvoj papirnice Vevče skozi čas
Analiza ožjega prostora
Izzivi
Problematika parkiranja

Dela študentov

Klemen Kranjec, Aleš Lesjak in Kristina Vončina

Pauline Labat

Emilja Aleksijoska in

Ema Hribar

Teodora Zdeličan

Valerie Wernerová