Papirni kampus

Emilja Aleksijoska in Ema Hribar

mentor:  izr. prof. dr. Sonja Ifko
somentor: dr. Miloš Kosec

Prostori, ki so včasih služili za izdelavo papirja in drugim podpornim programov ne zadostijo več potreb papirnice. Imajo ogromno potenciala, a ostajajo prazni oz. jih je nadomestil nov program, ki ne izkorišča njihove kvalitete.

Projekt Papirni kampus se ukvarja s celostno prenovo kompleksa starega dela Papirnice Vevče. Papirnica premore ogromno znanja, tradicije in hkrati potenciala, da bi s prenovo in novimi programi, ponovno obudili zapuščene prostore. Papirni kampus je center za razvoj inovativnih tehnologij, raziskav in produktov iz papirja in papirnatih vlaken. Usmerjen je v trajnostni razvoj papirne industrije, krožnega gospodarstva in povezovanje s kreativnimi področji.

Na novo organizirava prostore tako, da služijo novim vsebinam ter javnemu programu, ki odpre Kampus ostalim obiskovalcem. Glavni koncept projekta temelji na poti, ki povezuje posamezne programe, prostore in ustvarja nove točke srečevanja. Z zasnovo nove krajine streh pa kompleks tudi vizualno poenotiva. Nove strehe se konceptualno referirajo na lebdeče papirje, ki jih odnaša veter. Nov most poveže bregova na drugačnem nivoju in predstavlja vhod v zeleno središče kompleksa, to je zelena knjižnica in prireditven prostor na strehi. Javni program se tako vzpostavi na dveh nivojih v zgornjih etažah in pritličju, kjer se nadaljuje ven proti Ljubljanici.

Vmes pa se zvrstijo programi Kampusa: od centra za trajnostni razvoj in krožno papirno proizvodnjo, papirniške akademije, raziskovalnega inštituta, oblikovalskih delavnic za uporabo papirja v pohištveni in modni industriji, do delavnic za ročno izdelavo papirja in kreativne dnevne sobe, ki je prostor druženja in povezovanja. Enotno tlakovanje okoli objektov spremeni prostor v peš cono, ki omogoča nemoteno pot, prostor za druženje in novo tržnico, ki v kompleks vključi tudi lokalne prebivalce.

Paper campus povezuje raziskovalna področja s kreativnimi, da bi se papirnata industrija še naprej razvijala trajnostno in družbeno odgovorno. Z novim projektom se ustvarja novo središče v Vevčah, ki bo prostor oživel, privabil nove obiskovalce, in povezal tudi z Ljubljano.

Koncept
Prostorski koncept

Načrti

Aksonometrični pogled na novo ureditev papirnice
Pogledi na nove ureditve papirnice
Klemen Kranjec, Aleš Lesjak in Kristina Vončina
Teodora Zdeličan