Razvoj papirnice Vevče skozi čas

mentor:  izr. prof. dr. Sonja Ifko
somentor: dr. Miloš Kosec
Ema Hribar, Klemen Kranjec, Pauline Labat in Kristina Vončina
Emilja Aleksijonska, Valerie Wernerová in Teodora Zdeličan