Soustvarjalna reKreacija

Pauline Labat

mentor:  izr. prof. dr. Sonja Ifko
somentor: dr. Miloš Kosec

Projekt je prenova in revitalizacija, ki omogoča novo življenje, hkrati pa ohranja avtentičnost kompleksa.
Novi center skupnosti ponuja raznolike možnosti. Medicinski center, center do- brega počutja s prostorom za bivanje in sprostitev, športne dvorane, učilnice, umetniške delavnice, restavracija, bar in kavarna so vmeščeni v obstoječe pro- store na lokaciji. Dodani so tudi večji javni prostori, kot so soba za prireditve, knjižnica in vrtovi na strehi.
Nova vijugasta pot obkroža severni del območja in omogoča povezave pešcev s prvim in drugim nadstropjem ter s strešnimi vrtovi. Pot povezuje tudi strešni vrt s preostankom kompleksa in zagotavlja neposreden dostop do restavracije in razstavne sobe. Celotno območje je revitalizirano, dodani so novi zeleni pros- tori na zunanji in notranji strani, da bi uporabnikom prinesli svetlobo in udobje. To vzdušje spodbuja dobro počutje in sprostitev ter zagotavlja novo mesto izmenjave med uporabniki kraja.
Sredi nekdanjih proizvodnih hal se začne odpirati nov javni prostor za lokalno prebivalstvo in obiskovalce soseske.

Koncept
Programska shema
Načrti
Pogled v notranjost delovnega prostora
Pogled proti zahodnemu delu območja