Analize ožjega prostora

Emilja Aleksijoska, Valerie Wernerová in Teodora Zdeličan

mentor:  izr. prof. dr. Sonja Ifko
somentor: dr. Miloš Kosec
Izris obstoječega stanja
Poti in prehodi
Analize zelenega sistema
Analiza osvetljenosti prostorov
Klemen Kranjec, Aleš Lesjak in Kristina Vončina