Analize širšega območja

Ema Hribar, Klemen Kranjec, Pauline Labat in Kristina Vončina

mentor:  izr. prof. dr. Sonja Ifko
somentor: dr. Miloš Kosec

Povezave Ljubljana – Vevče

Za samo lokacijo so pomembne tudi povezave z Ljubljano, saj so le te slabše kot bi si želeli. Za dostop iz ljubljanskega mestnega središča potrebujemo z avtom 13 minut, avtobusom 28min, z vožnjo na kolesu bomo potrebovali 30 minut, z vlakom 9 minut, za hojo pa bomo potrebovali 1 uro in 35 minut.

Razvoj naselja skozi čas

Namenska raba prostora

Zelene površine

Analize doživljanja prostora

Ožje:

Glavne značilnosti umestitve tovarne ob rečnem meandru so neposredna lega ob Ljubljanici, kar ponuja vzpostavitev programov ki uporabnika z njo povezujejo. Območje zaznamujejo izraziti robovi; ceste, ograje, reka; obenem pa imamo že vzpostavljene povezave z dvema mostovoma. V neposredni okolici tovarne so tudi neurejene površine, ki bi lahko svojo umeščenost s primerno urejenim programom nadgradile.

Širše:

Papirnica Vevče se nahaja na meandru Ljubljanice, slednja pa naselje razdeli na zgornji stanovanjski in spodnji industrijski del. K izjemno izraziti delitvi območja poleg reke in glavne ceste pripomore tudi rečno nabrežje, ki se proti severu hitro dviguje; tako imamo pogled usmerjen proti rečnem toku navzgor, medtem ko se industrija širi proti jugu. Tovarna je obdana z zelenjem, kar ponuja uporabnikom izjemno lepe poglede na naravo, železnica pa kot element industrializacije poteka od tovarne skozi mestno jedro in s tem služi kot ločnica med prostori združevanja in stanovanjskim predelom mesta.

Priložnosti lokacije:

Priložnosti lokacije se izkazujejo v raznih povezavah z bližnjo okolico, ki se lahko vzpostavijo z novim mostom, ki tovarno povezuje s centrom Vevč in bližnjimi igrišči, lahko pa programsko okrepimo tudi povezave, ki so že omogočene, na primer povezava z Janjezijo in medijskim centrom Vevč. Prav tako se lahko izkoristi lego bližnjega bazenskega kompleksa, obenem pa se uredi nabrežja Ljubljanice, kar pomeni večjo dostopnost in vzpostavitev poti, vzporednih z reko.