Juvančič

mentor:  doc. dr. Matevž Juvančič

Zadnji semester urbanističnega projektiranja je odlična priložnost, da s študenti poglobljeno premislimo o specifičnih aktualnih, perečih družbeno prostorskih temah in vprašanjih, s katerimi se soočamo. Premislek običajno vodi v nadaljnje delo in iskanje rešitev v zaključnih delih diplomskih in magistrskih nalog. Nemalo tem nas vsakodnevno obkroža in le peščica jih ne zadeva ob prostorska vprašanja. Veliko je takšnih, ki nam zastavljajo vprašanja kot so: kako bomo bivali, kako bomo potovali in se selili, v kakšnem okolju bomo stanovali, kako sonaravno bomo gospodarili s prostorom, kako se bomo soočali z naravnimi in človeškimi katastrofami, kaj bomo zapustili zanamcem in nenazadnje skozi vsa ta, kako etična in sočutna družba smo in želimo biti?

V zadnjem času smo načeli zanimive tematike od ustvarjanja skupnosti skozi kooperativne oblike bivanja v soseskah, preko priložnosti in potencialov urbanega zelenja v soseskah, vidikov in udejanjanja hodljivosti, do vpliva politik in urbanih zasnov na prekomerno težo prebivalstva.

Predstavljena naloga se ukvarja z nič manj zanimivim, a včasih spregledanim vidikom prostorske orientacije v kompleksnih urbanih prostorih. V času, ko smo tako v stavbah kot tudi v javnem prostoru, prekomerno obremenjeni z množico vizualnih in zvočnih sporočil, ki se borijo za našo pozornost, se je včasih težko orientirati v prostoru in najti do želenega cilja. To velja še posebno za področja nejasnih nalaganj, grajenih struktur, sedimentov preteklosti, zapletenih poti in z množico konkurenčnih si dejavnosti. Gre za večja urbana področja in sisteme, ki se raztezajo po težko predstavljivi površini, kot so nakupovalna središča, letališča, in v našem primeru, zdravstvene centre. Naloga se poda na večplastno odkrivanje fizičnih, miselnih, znanstveno raziskanih, prostorskih, digitalnih, družbenih in psiholoških dejavnikov, skozi raziskavo preverja razumevanje med uporabniki in poskuša uvesti red in berljivost v nered in stihijo; prav tako večplastno, skozi kombinacijo izčiščenega grafičnega oblikovanja, znakovnega označevanja, označevanja poti, uvajanjem urbanega oblikovanja, s tradicionalnimi prijemi in sodobnimi pripomočki.

Dela študentov

Prostorska orientacija in usmerjanje v prostoru

Nastja Utroša