Gregorski

mentor:  doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej

Pandemija: Ponovno odkritje šole in doma

Arhitektura 21. stoletja se ukvarja predvsem z izzivi hitrega ekonomskega, družbenega in tehnološkega razvoja, ki ga zaznamujejo digitalne tehnologije, mobilnost, kapital, rast mest… Leta 2020 je pandemija virusa v ospredje postavila do tedaj zapostavljene vsebine: pomen zdravja, svežega zraka, svetlobe, gibanja, odprtih površin, socialnih stikov…


V okviru študentskih nalog raziskujemo, kakšne naj bodo stavbe za bivanje in stavbe za izobraževanje po izkušnji pandemije? Kaj se lahko naučimo na primerih sodobne arhitekture iz začetka 20. st., ki se je v času hitrega razvoja industrije, onesnaževanja in širjenja bolezni že ukvarjala z enakimi vprašanji? Skozi naloge zagovarjamo tezo, da se lahko pametno zasnovana arhitektura nenehno prilagaja spremembam, tudi nepričakovanim.


V študijskem letu, ki je potekalo večinoma preko spleta, smo v okviru uvodne natečajne naloge ADAPT razmišljali o (novi) vlogi arhitekture in odprtega prostora ter aktivnostih in interakcijah, ki jih prostor generira v času pandemije. Teoretično raziskovalni del smo nadaljevali s študijem izbrane literature in posameznih člankov s področja izobraževanja ter bivanja in dela od doma. Sprašujemo se o načinih poučevanja ter tipologijah šolskih stavb v luči aktualnih dogodkov. Aplikativni, projektni del študentskih nalog obranava območje Prul v Ljubljani, kjer bi z novimi vsebinami vzpostavili izobraževalno kreativno četrt mesta – tudi kot primer zaustavitve procesa gradnje zgolj “ekskluzivnih” stanovanj, zamiranja kreativnega sektorja ter postopnega procesa gentrifikacije območja.


V “pandemičnem” šolskem letu, ki ga je zaznamovala tudi odsotnost študentskih ekskurzij, smo se v okviru natečaja za “Stolp ob jami” vsaj za kratek čas “teleportirali” v impresivno pokrajino Islandije in lokacijo ob tektonski razpoki dveh kontinentov…

wearables
electronic devices
household objects
furniture
vehicles
public restrooms/porta-potties
convenience store
institutions
shopping malls
amusement parks
bridges
beach
public plazas
surface / underground parking
alleys/rooftops/hutong
sidewalks
greenspace

counseling
learning
video-gaming
cooking
dining
cleaning
exercising
massage
sunbathing
dancing
pet-walking
dating
traveling
blood donation
medical examination (blood,
test, vaccination, radiology…)
quarantine


Pandemija je začasno ustavila celotno globalno družbo in najverjetneje trajno spremenila naš način življenja in dela. Okrepila je zavedanje, da splošno dobro počutje ni samo medicinska težava, temveč vzrok in posledica socialno-ekonomskega stanja, v neposredni povezavi z grajeno infrastrukturo, ki (so)oblikuje našo družbo.


Naloga mednarodnega natečaja ADAPT odpira vprašanje odnosov med aktivnostmi ter fizičnimi prostori, predvsem v času pandemije, ko smo med prioritete bivanja postavili zdravje, dobro počutje in socialne stike. Zanimajo nas drugačne, inovativne (upo)rabe in prilagoditve obstoječih prostorov: ali lahko posežemo v obstoječo, že zgrajeno infrastrukturo (javni prostor, javne stavbe) na način, da nam bo omogočala bolj uravnotežen in „zdrav“ način življenja? Je omejitev gibanja priložnost za novo obliko potovanj? Je lahko nakupovalni center nova oblika zdravilišča?


Naloga preizkuša in preverja nove, še neraziskane možnosti povezav med fizičnimi prostori in aktivnostmi, ki spodbujajo zdrav in socialno uravnotežen način življenja. Natečaj ponuja možnost poljubnega izbora dvojic, izbranih iz dveh stolpcev: eden s seznamom fizične/ grajene infrastrukture (v merilu od arhitekture do urbanizma) ter drugi s seznamom «ne-fizične« infrastrukture – aktivnosti, ki omogočajo »zdravje telesa in duha«


Z izborom dveh, na videz nezdružljivih vsebin, študentje izstopajo iz cone udobja ter skozi raziskovalno delo odkrivajo svoj kreativen potencial, ki spodbuja razmišljanje izven ustaljenih okvirov.

Raziskovanje

Izobraževanje, bivanje / delo

Aplikacija

Prule in okolica,  Ljubljana

___

Delodom

Eva Hočevar

__

Odprta kuhna šola

Angel Arsovski

___

Šola na igrišču

Daniel Ilijeski

Urša Herič

Hibridna šola

Eva Rnjak

Skupen prostor –

skupna znanja

Nejc Fajfar

Šola kontroliranega tveganja

Monika Golob

_

Prehodna šola

Mojca Kastelic

Modularna šola

Aleksandra Cvetkovska

_

Prilagodljiv dom

Aleksandra Kuzeva

_

Tradicija pod mestno lipo

Blažka Ilovar

_

Prule Bauhaus

Ana Jelen

_

Prostor vmes

Tiana Kastelic

Celostna šola

Katja Ozmec

_

Youth home

Nađa Dubajić

_

O!

Erika Slovša

_

Šolski trg

Sara Švab

1. letnik


Pedagoški proces pri predmetu Projektiranje 1 je v prvi fazi sestavljen iz tedenskih klavzurnih nalog, s katerimi se študenti spoznavajo z osnovami arhitekturnega oblikovanja, v drugi fazi pa se izvaja osrednja naloga, ki obsega zasnovo stanovanjske hiše na območju Žabjaka v Ljubljani Pedagoški proces obsega študijo avtorskih doktrin pomembnejših arhitektov (Pritzkerjevi nagrajenci). Študenti skozi študijo besedil ter analizo arhitekturnih del preučujejo zakonitosti funkcionalnih zasnov, kompozicij stavbnih volumnov, fasadnega ovoja ter integracijo zunanjega in notranjega prostora. Skozi abstraktno maketo materiala reinterpretirajo posamezne “kreativne principe” ter na podlagi izsledkov in lastnih nazorov zasnujejo svojo hišo. Namen naloge je vpogled v različne avtorske pristope, ki zaznamujejo arhitektovo delo in seznanitev s temeljnimi pojmi koncipiranja stanovanjskih stavb.

Hiša galerija

Dora Janušič

Hiša priložnosti

Vili Hribar

Lepota lahkega

Gal Ibrišimovič

Pobeg na Islandijo

Mednarodni natečaj Iceland cave tower


Predmet natečaja je bila ureditev vstopne točke v območje ob Vogagji, ob vznemirljivi razpoki, ki zareže v neskončno pokrajino Islandije ter predstavlja mejo med evropsko in severnoameriško celino.


V razpoki sta dve jami z geotermalno vodo, ki postajata vse bolj priljubljeni med domačimi in tujimi gosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev območje postaja vse ranljivejše, lastniki ter lokalna skupnost pa ga želijo ohraniti in obvarovati v vsej svoji slikovitosti.


Natečajnikom je bila tako naložena naloga, da uredijo vstopno točko z manjšim stolpom, dostopne poti ter vhode v omenjeni jami, da bi z omejitvijo gibanja obiskovalcev v čim večji meri ohranili krhko naravno okolje.

Lokacija

Vogagjá, Islandija

..

Tujek

Katja Ozmec, Aleksandra Kuzeva, Filip Mikuž

Fracture

Nika Guzelj, Urša Heriš, Blažka Ilovar, Mojca Kastelic

Prostor(kam)nina

Aleksandra Cvetkovska, Nada Dubajić, Adela Jakše, Sara Švab

Embracing the void

Angel Arsovski, Monika Golob, Eva Hocevar, Nika Jeromel

Disappearing tower

Nejc Fajfar, Daniel Ilijeski, Ana Jelen, Tiana Kastelic