O!

Erika Slovša

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej

Prule so prostor s specifično identiteto znotraj mestnega obroča Ljubljane, kjer je tematika pretežno stanovanjska, manjši del pa je med drugim namenjen izobraževalnemu programu. Kvaliteta tega prostora je večji prazen prostor, ki se nahaja med osnovno šolo ter vrtcem, kateri je namenjen zunanjim aktivnostim za osnovnošolce. Območje je kljub svojim potencialom neizkoriščeno in daje vtis zanemarjenosti.


Vodilna ideja projekta se navezuje na idealen prostor, ki bi s svojo infrastrukturo spodbujal otroke h gibanju, s čimer bi osnovnošolcem omogočili ustrezen psiho-fizičen razvoj. Z gibanjem se namreč otroci učijo in pridobivajo na motoričnih sposobnostih hkrati se med tem sproščajo endorfini, ki izboljšujejo počutje. Dejstvom sledeč je nastal koncept s krožno zasnovo, ki uporabnikom omogoča bolj dinamično gibanje – gibanje z radialnim pospeškom, hkrati pa krog v prostoru deluje kot mediator, ki z obstoječimi objekti tvori bolj enakovredne odnose.


Projekt je oblikovno deljen na paviljonski del, ki se preko odprtega pritličja, dostopnega iz vseh smeri Prul, povezuje z dvema podkletenima etažama. Programsko je zasnova deljena glede na intenzivnost gibanja, vkopani prostori so namenjeni športnim aktivnostim, v paviljonu pa se odvijajo razne delavnice, krožki ter SOS točka za mladino. Cilj revitalizacije je ustvariti prostor, ki je namenjen tako šolarjem kot tudi lokalni skupnosti, ki bi se na tej točki združevala.