Hibridna šola

Eva Rnjak

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej
Fotografija makete: Miran Kambič

Izbrana lokacija se nahaja na Ižanski cesti, kjer je sedaj postavljeno skladišče. Ižanska cesta na eni strani meji z Botaničnim vrtom. Na južni strani lokacije se nahaja Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Okokli obravnavane lokacije je veliko zelenja, kar ljudem ponuja možnost druženja, zadržvanja ter gibanja.


V projektu rešujem problematiko neuporabe določenih prostorov in objektov. Določeni objekti so v uporabi le v dopoldanskem času, drugi v popoldanskem času in ponoči. Programska shema temelji na prostorski uporabi dopoldne in popoldne. Ustvarjene so učilnice s pogledom na reko Ljubljanico, ter dijaške sobe s pogledom na Botanični vrt. Posledično se ustvari prostor, ki povezuje programe med seboj ter uspostavljam komunikacijo ljudi.


Arhitekturni koncept temelji na povezovanju in vzpostavljanju komunikacij med ljudmi. Komunikacijo dosežem z odprtim centralnim prostorom ter zamikanjem le-tega. Z odprtim delom ustvarim fluidnost in prepletanje skupnih prostorov.


Urbanistična umestitev temelji na poudarjanju horizontalnosti bližnjega nabrežja.

Prilagodljiv dom
Aleksandra Kuzeva