Šolski trg

Sara Švab

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej
Fotografija makete: Miran Kambič

ŠOLSKI TRG

Prostor, ki spodbuja kreativno razmišljanje


Podlaga za letošnjo seminarsko nalogo je bila študija tematike o učenju in kreativnem razmišljanju. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je učenje definirano kot pridobivanje znanja, spretnosti s spoznavanjem, ponavljanjem. Učenje pogosto povezujemo s poučevanjem v izobraževalnih institucijah, vendar je veliko več kot le pridobivanje informacij. Učenje se začne se ob rojstvu in traja celo življenje, kot posledica stalnih interakcij z ljudmi in okoljem.


Kreativno razmišljanje je sposobnost, da nekaj premislimo na nov način, da razmišljamo izven ustaljenih okvirjev. Ne nanaša se na talent, ampak je veščina, ki se jo lahko vsakdo nauči, umetnost mišljenja.


Šola ne kot institucija reproduktivnega učenja, katere glavni cilj je preverjanje znanja, ampak šola asociativnega razmišljanja, s katero pridobimo veščine za uspešno in produktivno delovanje v življenju (delovanje v kolektivu, konstruktivno reševanje problemov, govorne spretnosti, pomen psihičnega in fizičnega zdravja).


Konceptualna zasnova samega objekta je nastala kot odgovor na oblikovanje praznega prostora, generatorje mestnega življenja, ki jih na strnjeno pozidanem srednjeveškem območju primanjkuje.


Šola ni zasnovana na klasični način hodnika z zaprtimi učilnicami, temveč temelji na odprtosti, tako prostora kot odnosov, in fleksibilnosti. Osrednji prostor je namenjen sodelovanju in druženju, neformalni prostor učenja, ki po prerezu spreminja svoj karakter (gibanje, socializacija, raziskovanje, vizualizacija, retorika).


Šolski trg je preplet grajenega (šolskega) in odprtega mestnega javnega prostora, ki spodbuja naključna srečevanja ter izkustveno in asociativno učenje, saj se preko izmenjave izkušenj, pogovora in stikov v življenju največ naučimo.


Fotografije maket: Miran Kambič