Prehodna šola

Mojca Kastelic

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej

Projekt v podhodu Ajdovščina obuja pozabljen prostor mestnega središča. Nekoč je bil podhod zelo ugleden in sodoben, saj so tam ljudje dobili vse kar so potrebovali. Odkar je Slovenska cesta prenovljena pa le še redko kdo uporabi pot tam spodaj; lokali so prazni in vse skupaj je precej zanemarjeno. Podhod je potreben prenove, tega se mesto zaveda in ima za en del že v planu izgradnjo mestnega kina, za drugi del pa v nalogi ustvarim prostor prehodne šole.


Velik prostor pod zemljo z določenim gabaritom in z jasnim rastrom mogočnih stebrov nosilne konstrukcije narekujejo smernice za načrtovanje in dajejo vzdušje prostoru. Z dodajanjem fiksnih omar v smiselni kompoziciji se oblikujejo meje med prostori za učenje, kuhanje, gibanje in ustvarjanje. Gre za pridobivanje dodatnega znanja – strokovno učenje, ki je v stiku s časom in se vseskozi prilagaja okolici, mestu ter želji in interesu ljudi. Namenjeno je vsem, ljudem vseh starosti oziroma življenskega obdobja, zato gre tudi za medgeneracijsko učenje.


Pod nivojem mesta se ustvari velik mestni trg prehajanja, učenja, in srečevanja ljudi, kjer se lahko zbirajo, družijo ter spoznavajo med seboj.