RazGIBana šola

Tita Šnajder

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej

Tematika projekta je bilo raziskovanje arhitekturnih in urbanističnih zmožnosti, ki bi pri otrocih vzpodbudile gibanje. Prizidek šole zajema program, ki je namenjen prvi triadi, saj gre za starostno obdobje, ko so otroci najbolj dovzetni za učenje skozi igro in gibanje.


Lokacija posega se nahaja pri Osnovni šoli Prule, kjer je bil eden izmed ciljev naloge ustvariti ustrezno urbanistično rešitev, ki prostor uskladi in poveže. Tako šola dobi veliko odprtih zelenih površin. Šola je obdana z drevesi, kar nudi naravno zaščito pred hrupom in pomirjujoče vpliva na učence. Rešitev predlaga tudi povečanje občutka skupnosti, tako, da si učenci delijo vrtove z bližnjimi stanovalci blokov. Tako se vzpostavi na območju simbioza zelenih površin in večih generacij ljudi, ki sooblikujejo prostor.


Šola je že kot objekt sam po sebi zastavljen tako, da bi naj pri otrocih generiral gibanje. Tako stopnice nadomestim z različnimi klančinami in hodniki ter tako povečam fluidnost prostora. V notranjosti kot zunanjosti je veliko prostranega večnamenskega prostora za druženje in igro. Stene učilnic se lahko odgrnejo in zameglijo togost štirih sten klasičnih učilnic.