Skupen prostor = skupna znanja

Nejc Fajfar

mentor: doc. Mojca Gregorski
asistent: asist. Matevž Zalar
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej
Fotografija makete: Miran Kambič

Projekt izhaja iz danskega principa izobraževanja, ki je prvi uvedel šolo za odrasle in »efterskole« – izobraževalno ustanovo, ki otrokom po končani osnovni šoli omogoča nadaljnje razvijanje interesov in znanj na različnih področjih.

___
Ljudje se učimo vse življenje s formalno ter mnogokrat prezrto neformalno izobrazbo. Zanimanja in interesi, ki človeka izoblikujejo, pa mnogokrat ostanejo neodkrita, bodisi zaradi primanjkovanja časa, priložnosti ali starokopitnega izobraževalnega sistema, ki posameznika omejuje. Projekt neformalne vseživljenjske šole združuje prostore različnih rab in s tem povezuje ljudi iz širše okolice. Med njimi se prepleta pot, ki ustvari podprostore, namenjene srečevanju, pogovoru, izobraževanju. Ob njih se ustvarijo novi objekti, ki se človeku umaknejo in uokvirijo praznino prostora dogajanja. Fleksibilnost prostora omogoča raznoliko programsko vsebino dogajanja, različni tipi prostorov (odprt, pokrit, zaprt) pa ponujajo različne načine izmenjave znanj za različne ljudi.


Fotografija makete: Miran Kambič