Slak

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

Analiza in izbrane lokacije

Izbrane lokacije – vrzeli v ožjem mestnem središču Ljubljane.

HIBRID ZA NASLEDNJO GENERACIJO V CENTRU LJUBLJANE

Zasnova večje hibridne stavbe v kompleksnem urbanem okolju Ljubljane z inovativno konstrukcijo ter s poudarkom na prilagodljivosti (fleksibilnost uporabnih površin) in prepletenosti zasebnih, polzasebnih in javnih površin, ki omogočajo živahno socialno integracijo vseh uporabnikov. Ključno pri tem je vprašanje kaj je kontekst in kje je meja rasti v višino. Ali lahko ob omejenem javnem prostoru parterja, nove trge in ulice gradimo po vertikali. Ali lahko znotraj ali po obodu stavbe oblikujemo (navpični) javni prostor, enakovreden javnim površinam mesta?

Preveritev umestitve različnih volumnov na izbrane lokacije.

Provokacija, potreba, profit, razvoj, omejitve, kontekst, urbano, socialno, inkluzivno, heterogeno, hibridno, mešano, staro, novo, bodoče, nizko, visoko, odsotno, zmerno, ponižno, ponosno, utopično, distopično, nadgrajeno.

Naloga se osredotoča na izzive pri odločitvah o nadaljnjem razvoju Ljubljane, ki vodi v preizpraševanje o potrebah, hotenjih in različnih pogledih novih generacij kam usmeriti urbani razvoj glavnega mesta. Potrebujemo preizkus in argumentirano razpravo o tem kaj se Ljubljani lahko zgodi, kaj se ji mora zgoditi in kaj je treba preprečiti. V akademskem okolju ne smemo biti na varni strani. Nujen je premislek skozi eksperiment, napako ali drzno predpostavko. Raziskava je potekala na izjemni urbani točki, kjer se spajajo in križajo vplivi različnih obdobij zgodovine. Tukaj so danes prisotne vrzeli, mrtvo gradbišče, nekroze v tkivu mesta. Ključnega pomena so tudi program, vsebina in funkcija, ki lahko oživijo območje in razširijo vitalne javne površine mestnega središča. Naj bo torej to, kar se vstavi v to mešanico, v kontrastu z vsem kar je že tu, kot nova plast, kot sporočilo sodobne, bodoče generacije? Ali naj se novo ukloni obstoječemu, ki se je v stoletjih že izkazalo? Je možno bodočnost razmišljati samo s telesi in omejitvami sedanjosti in preteklosti? Ali je hiša lahko kiborg – nadgrajeni objekt/subjekt prihodnosti?

Dela študentov

Knjižnica za vse

Androniki Antonijadis

Obrnjeno nihalo

Urban Škof

Paviljon sfera

Barbara Gregorič

Peglezen

Danijel Mihajlovski

Box tower

Živa Mali

Vertical street

Tajda Jeras

Nebotičnik 2ML

Jan Gržinčić

Trojka

Iva Panjan

Nebotičnik 3000

Katja Didovič

Nebo nad Ljubljano

Matevž Šega