Trojka

Iva Panjan

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

TROJKA

Projekt se nahaja na parkirišču v križišču Komenskega ulice s Kolodvorsko ulico. Obstoječe parcele z zelenjem bi preuredili v pol-javni park, na stičišču ulic pa postavili novo dominanto – stanovanjsko stolpnico Trojka, ki v višino meri 99m. Program je izključno stanovanjski.

Obliko stolpnice narekuje tri-kraka oblika konstrukcijskega in komunikacijskega jedra. Umestitev jedra nam omogoča specifično zasnovo stanovanj, trikotna oblika omogoča osvetljenost 2/3 površine tipičnega stanovanja. Zgornja nadstropja služijo kot skupne terase, ki zavzemajo tri etaže. Formirajo skupen zimski vrt in z rastlinjem zasajeno teraso, ki služi kot prostor za druženje prebivalcev Trojke.

Jedro stavbe oblikuje armirano-betonska tri-kraka stenasta konstrukcija. Kot dodatna ojačitev služijo vertikalni jaški. Medetažne plošče nosi okvirna konstrukcija, vpeta v jedro stavbe.

Zunanja ureditev jasno nakazuje tri poti do stolpnice. Proti severu se oblikuje javna površina, ki prehaja v pol-javen park v notranjosti kareja pod katerim je garaža.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta