Paviljon sfera

Barbara Gregorič

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

PAVILJON SFERA

Območje obdelave zajema niz slabo izkoriščenih površin v mestnem središču navezanih na pomembne odprte javne površine s svojevrstnim potencialom. Če te prostore uredimo, smiselno povežemo in jim dodamo program, ki bo spodbujal razvoj in privabil različne skupine ljudi, potem bo, sedaj mimobežen in dokaj neprivlačen prostor, oživel. Temu razmisleku sledi, da gradnja stolpnice in ustvarjanje javnega prostora na višini, ni več smiselno. Javni prostor že imamo, le osmisliti ga je potrebno. 

Projekt povezuje Dalmatinovo ulico z odprtimi javnimi prostori ob njej. Vzhodna praznina sega v organsko zasnovan kare stare Ljubljane, ki je zapolnjen z manjšimi pomožnimi objekti, garažami in lopami. Kare sem izčistila, tako da je ostal le obod, v notranjosti pa velika odprta površina, ki zaključuje os Dalmatinove ulice. Ker je na tem delu stik moderne ortogonalne in stare organske strukture mestnega tkiva, sem v kare vpeljala popolnoma novo, krožno geometrijo, ki izhaja iz žarišča in se širi navzven. Temu sledi tudi zasnova novega objekta. Paviljonska sfera je razrezana, pri čemer so nekateri deli izvlečeni iz nje, tako da dobimo osvetljeno notranjost in povezanost z naravo v okolici znotraj kareja. Nov objekt skupaj z javnim prostorom vzdolž ulice ponuja delovno in reprezentativno okolje različnim strokam. Želi biti žarišče sodelovanja, idej in razvoja.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta