Nebotičnik 3000

Katja Didovič

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

NEBOTIČNIK 3000

Vodilni koncept raziskovalne projektne naloge predstavlja ideja o obujanju potencialov osrčij mestnih karejskih sklopov na podlagi osnovnega modula predlagane idejne zasnove ureditve Kolodvorske ceste in karejskega sklopa CO1/5 (po PUP za MOL Center), na katerega se z aplikacijo trajnostno oblikovnih principov in smernic (skupna raba prostora v osrčju kareja, samooskrba, trajnostna mobilnost, zaključevanje mestnega kareja) na nivoju mestnega kareja kot osnove, zaključuje v samostojno celoto ‘mesta v malem’.

S tem posegom bi preventivno in za skupno dobro razrešili vrsto aktualnih in bodočih problematik prostora, hkrati pa predstavlja osnovo, ki jo je mogoče preko smernic aplicirati na vse mestne karejske sklope zazidanosti ter omogoča medsebojno povezovanje z njihovim medsebojnim dopolnjevanjem in doprinašanju vsebin le-teh.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta