Knjižnica za vse

Androniki Antonijadis

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

KNJIŽNICA ZA VSE

Na vprašanje kaj umestiti v medstavbnem prostoru na Dalmatinovi ulici s poudarkom na prilagodljivosti, sem odgovorila z zasnovo fleksibilne stavbe z osrednjim programom knjižnice, kavarne, čitalnice z velikimi okni z izhodom na teraso ter odprto strešno teraso.

Z volumnom sem se hotela prilagoditi sosednjim stavbam, tako da sem upoštevala višino stavbnih vencev. V nasprotju z ravnimi stavbnimi linijami obstoječih objektov sem vzidavo oblikovala s krivuljo, ki predstavlja osnovni oblikovni element fasade in notranjega atrija. Fleksibilnost stavbe vidim v možnosti spremembe programa na podlagi aktualnih potreb po javnem prostoru bodisi z umestitvijo “coworking” pisarn, ali prostorov za delavnice, javne programe in druge sorodne vsebine ipd.

Konstrukcijo sestavlja armirano betonska klet, ki se nadaljuje v armirano betonsko komunikacijsko jedro. Ostala nosilna konstrukcija je kombinacija jeklenih stebrov, jeklenih nosilcev ter lesenih tramov. Posebnost pri konstrukciji je odprt strop, kjer je razviden preplet med lesom in jeklom.

Vodilna ideja me je pripeljala do zasnove objekta, ki bo v prvi fazi upošteval gabarite okoliških stavb pri čemer možnost nadgrajevanja v višino v prihodnosti ni izključena.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta