Vertikalna ulica

Tajda Jeras

mentor:  doc. dr. Tomaž Slak
asistent: asist. Jurij Ličen

VERTICAL STREET PROJECT (co-living with bionic humans)

Projekt se nahaja v kompleksnem urbanem okolju in sicer v vrzeli stavbnega kareja na Dalmatinovi ulici v Ljubljani. Gre za večjo inovativno fleksibilno hibridno stavbo, visoko kar 73 m, v kateri se prepletajo  zasebne, pol zasebne ter javne površine oziroma programi.

Projekt izziva dojemanje ljudi ter sedanji način življenja s tem, ko vpelje koncept preslikave nam znanega horizontalnega prostora ulice, na katero je vpet raznovrsten program, v tridimenzionalni vertikalni prostor. V samem osrčju objekta je skrit mehanizem vertikalne komunikacije. Dvižne ploščadi uporabnika popeljejo vertikalno navzgor, nad obstoječe mesto.

Okoli komunikacijskega jedra so nanizani volumni z različnim programom. Volumni so med seboj prepleteni oz. se drug v drugega zajedajo (nastanek notranjih trgov oz. več višinskih prostorov) in so oviti v tri različne tipe fasade (steklena, perforirana in kinetična fasada, katera se odziva na sončno svetlobo). S pomočjo fasadnega ovoja, glede na program, dosegamo različne nivoje zastrtosti oziroma odprtosti.

Zasnova z nenavadnim hibridnim program in tehnološki mehanizmi, ki sestavljajo stavbo kaže na doseganje preprečitve zaničevanja oziroma strahu pred »drugačnimi« ter izboljšanja kakovosti življenja in povezovanje družbe – sobivanje z bioničnimi ljudmi oziroma »drugačnimi«.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta