Fikfak

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez Peter Grom u.d.i.a, asist. Kristjan Lavtižar mag.inž.arh.urb

Raziskovanje današnje in prihodnje zmogljivosti prostora mest in krajine je bilo po eni strani osredotočeno na posege na periferiji mesta Ljubljana, po drugi pa na razvoj ruralnih naselij. V prostoru je tako nujno prepoznati in poznati razlike, ki ob pametni izrabi prostorskih potencialov narekujejo smer pri doseganju optimalnega, trajnostno naravnanega razvoja v prostoru. Pritiski na prostor z razpršeno pozidavo, nadomestnimi gradnjami in uveljavljenimi oblikami samograditeljstva postajajo s sedanjim sistemom predpisov in organiziranostjo služb s področja urejanja prostora ter razdelitvijo pristojnosti med te službe vse bolj neobvladljivi. Procesi preoblikovanja prostora se odvijajo pod vplivom nerazumevanja raznolikosti: živimo v prostoru, ki je skupna »posoda« različnih, prepletajočih se dejavnikov, ki vplivajo na več načinov rabe s soprisotnostjo različnih socialnih kultur. Usmeritve za urejanje prostora v prihodnosti naj bi spodbujale nekonfliktno prepletanje in sobivanje različnih kulturnih vzorcev ter njim pripadajočih prostorskih struktur.

Vsa ta razmišljanja se prepletajo v nalogah, ki se spogledujejo z dilemo urbano  – ruralno: zdrava soseska, pomen zelenja v soseski, razvoj stavbnega tipa kot modela soseske, voda kot povezovalni element mesta, trajnostna mobilnost in povezave v prostoru, bivanje študentov, gibanje uporabnikov v prostoru mesta, stanovanjske soseske z dodanimi programi, rekreacijske površine kot povezovanje urbanega, revitalizacija in urbane praznine, živeti z vodo ipd. Ob tem smo se ponovno spraševali:

Je razvoj mest res le širitev z novimi zazidljivimi površinami? Je strategija kompaktnosti mest res le notranje zapolnjevanje »praznin« do popolnosti? Se res aktivna mobilnost in kakovostna dinamika v prostoru razvija tam, kjer so »privlačne službe, dobre plače, dobra infrastruktura, široko razpoložljive javne storitve, visoka kvaliteta naravnega okolja, pestre kulturne ustanove, močne zdravstvene ustanove, dobri bivalni in nastanitvene zmogljivosti, povezane lokalne skupnosti ali aktivne civilno‐družbene skupine«.

Žan Stojanovič, 4. letnik urb.

Dela študentov

Razvoj škofjeloških naselij

Žan Stojanovič

Kompozicija kraške vasi

Žnidaršič Kaja

Na dosegu noge

Manca Godec Gjura

Študentsko naselje

Tadej Gregorič

Vrt za vogalom

Leon Rus

Barje

Borjan Nikolovski

Soseska algoritem

Flutra Kelmendi

Soseska nad vodo

Nina Beganović

Zelena skupnost prihodnosti

Liza Štandeker

Skupnost na enem mestu

Laura Fontana

Kombinirana soseska

Ardita Agaj

Ureditev Gradiške ulice

Ardita Agaj, Manca Brinar

Ureditev trga v Logu nad Škofj Loko

Ardita Agaj, Manca Brinar

Soseska zelenih potez

Karin Pavlovec

Ob obali reke Sore

Filip Kaufman

Projekt Stičišče

Lovro Novak

Med mestom in podeželjem

Nevzeta Toromanović

Med Savskimi ježami

Anže Veber

Tehnološki park vič

Blaž Parežnik

Mestni železniški promet

Vladimir Trpković

Ni barier na Barju

Tisa Lozej

Urbana prenova ob Barjanki

Nejc Razpotnik