Kontekstualni razvoj Škofjeloških naselij

Žan Stojanovič

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Vaška jedra se dandanes srečujejo z izgubo svoje prvotne identitete, ki je stoletja predstavljala močno povezano skupnost, ki se je razvila s pravilnim dimenzioniranjem prostora in prostorskih tvorb. Vaško jedro je tvorila kompaktna struktura, organizirana po načelih, ki so se uveljavila skozi stoletja prostorskih posegov in razvoja grajenih struktur. Kljub navidezni neorganiziranosti in naključni umestitvi v prostor, kompozicija odraža specifičen red, ki je omogočal nastanek skupnega odprtega vaškega prostora ter oblikovanje  lokalnih skupnosti. Predlagana zasnova se v veliki meri sklicuje na zgodovinski prostorski razvoj vaških jeder, pri čemer volumni bivalnih enot tvorijo zaključeno prostorsko celoto oziroma »prostor v prostoru«, v obliki večje odprte površine, ki povezuje posamezne volumne ter generira prostorsko točko, v kateri je prostor opredeljen in karakterno osmišljen. Kompozicija je zasnovana na podlagi razmerij, ki so izoblikovala podobo krajine in identiteto samega kraja. Tovrstna razmerja so vseprisotna v lokalni arhitekturi, pri kateri je moč zaznati preplet relativno enostavnih geometrijskih teles, katerih stranice, robovi in presečišča, tvorijo podlago za aplikacijo fizične tvorbe. Predstavljeni koncept je torej adaptacija arhitekturnega elementa, ki tako dobi ustrezno interpretacijo tudi v urbanističnem merilu. Kompozicija odpira večjo odprto površino, izvedeno v tlaku lokalnega izvora, v središču katerega prihaja do vertikalnih teženj, ki bi razbile monotono horizontalo. Drevo, kot središče vaške skupnosti, nastopa v številnih naselij po regiji, kar odpira priložnost reinterpretacije simbola. Umestitev močne drevesne sorte na podano mrežo arhitekturnih razmerij, bi povsem na novo definirala prostor, ki je skozi čas izgubil svojo prvotno vlogo platforme družbenega življenja. Vaško drevo velja za pomembno horizontalo, ki privablja, zagotavlja oporo ter nudi protekcijo pred vremenskimi vplivi.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta