Skupnost na enem mestu

Laura Fontana

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Na južnem delu periferije Ljubljane, v bližini južne obvoznice, je neurejeno, deloma degradirano območje. V bližini te lokacije so obstoječi objekti: šole, trgovine, vrtci in večinoma družinske hiše.

Nova ureditev predvideva ureditev cestnega omrežja, ki dobro povezuje vse objekte (obstoječe in nove) dodana je tudi ureditev za pešce in kolesarje. Osnovni koncept urejanja se nanašna na misel „vse potrebno za življenje na enem mestu“: stanovanje (območje 1), delo in potrebne storitve (območje 2), rekreacija in zabava (območje 3).

Celotna ureditev je razdeljena na tri dele: tipologija objektov dveh velikosti vzpostavlja ritem (ponavljanje) z namenom ustvarjanja dinamičnega medprostora. Prvo območje je stanovanjsko (P+3), kletna garaža se uporablja kot parkirišče; stanovanja je mogoče prilagoditi trem organizacijskim enotam (dve osebi, manjša družina, večja družina). Na tem območju je na S manjši park, promenada z zelenim okoljem, ki predstavlja bariero s cestnim hrupom. Drugo območje so trije objekti namenjeni storitvam v pritličju in pisarnam v nadstropjih. Parkiranje se nahaja v kletni etaži, na S delu pa je možnost zunanjega parkiranja, kjer je tudi kolesarska postaja in parkirišče za kolesa. Tretje območje so zelene površine: izključno iz rekreacijskih dejavnosti, na voljo so nogometno in košarkarsko igrišče, telovadnica na prostem, skate park, otroško igrišče in nedotaknjen gozd, ki ga predstavlja polje individualnega raziskvoanja. Za obiskovalce parka je na voljo manjše parkirišče z dodanim parkiranjem tudi za kolesa.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta