Zelena skupnost prihodnosti

Liza Štandeker

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Projekt soseske se nahaja na lokaciji Sibirija, v četrti Vič v Ljubljani. Soseska je zasnovana na principih zadružne skupnosti oziroma cohousinga. Koncept temelji na združevanju osnovnih stanovanjskih enot v različne tipologije: vrstne hiše, lamelne bloke in povezane lamelne bloke, ki oblikujejo različne tipe sosesk, glede na potrebe prebivalcev. Najvišje stavbe, visoke P+3, so locirane na severu, ob Cesti dveh cesarjev, proti jugu pa se višina znižuje do enoetažnih vrstnih hiš. V pritličjih stavb na severu območja so umeščeni javni programi kot so pisarne, trgovine in druge storitvene dejavnosti. Za potrebe prebivalcev soseske so po vsej lokaciji enakomerno umeščeni skupnostni prostori s kuhinjami, jedilnicami, itd., ki služijo druženju, prav tako pa tudi znižujejo stroške stanovalcev. V soseski je zelo malo prometa. Ta poteka po meandrastih cestah z izmeničnim tokom za umirjanje prometa. Ceste se zaključijo v žepih, namenjenih začasnemu parkiranju in car-sharingu. Promenada, ki poteka čez sosesko je namenjena zgolj kolesarjem in sprehajalcem. Vpliv hrupa z avtoceste je komaj zaznaven zaradi nasutji. Ta služijo različnim programom druženja in rekreacije – plezalni steni, tržnici, prireditvenemu prostoru in parku. Čez nasutja poteka dvignjena cesta, namenjena pešcem, kolesarjem, tramvaju in avtobusu. Slednji opravi krožno vožnjo in stanovalce in obiskovalce povezuje s centrom mesta.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta