Med mestom in podeželjem

Nevzeta Toromanović

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Obravnavana lokacija je vpeta v prostor, ki je obdan z naravnimi danostmi – gozdom in kmetijskimi površinami, hkrati pa se prepleta z ruralnim prostorom. Nova ureditev je zasnovana s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami, različnih tipologij in vzorcev gradnje. Celotna površina obravnave obsega 550.000m2.

Ideja o novi ureditvi izhaja iz stika med mestom in podeželjem, ki opredeljuje idealno območje za stanovanja v zelenem okolju in omogoča tudi preplet odprtih zelenih površin v osrednjem območju. Ustvarjanje stanovanjskih enot in enot mešane rabe (površine za storitve in oskrbo, površine za oskrbo z javnimi dobrinami in storitvami, stanovanjske površine, rekreacijsko/izobraževalne površine), postavljenih v naravo spodbuja oblikovanje manjših skupnosti.

Osnovni elementi oblikovanja so linije, ki jih ustvarjajo vrstne hiše na zahodnem delu z enotnimi višinami P+1. Linijski vzorec se dalje nadaljuje v karejski zazidavi mešane rabe osnovnih blokov z javnimi pritličji, višine varirajo med P+2 in P+3, vmes pa je zelena poteza, ki prav tako linijsko povezuje južni in severni del soseske. Zelena oaza z zmehčanimi organskimi potmi poveže posamezne dele sosedstev med seboj. Linijski vzorec se zaključuje s stanovanjskimi kareji osnovnih blokov z višinami od P+2 do P+4 ob regionalni cesti.

Prometne povezave za motorni promet so organizirane na novozasnovani cesti, ki povezuje kolesarsko pot in cesto Stanežiče z obstoječimi cestami ob obodu soseske. Parkiranje na zunajih površinah je preusmerjeno na P+R, ki obsega okrog 400 parkirnih mest za avtomobile, 3 parkirna mesta za avtobuse ter parkišišče za kolesa. Parkirne garaže so razporejene pod stavbnimi otoki stanovanjskih blokov in blokov namenjenih centralnim dejavnostim.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta