Vrt za vogalom

Leon Rus

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje urejanja Stanežiče se nahaja na severozahodnem robu Ljubljane. Vizija ureditve je usmerjena v zagotavljanje trajnostnih načel: agrikulture, trajnostne mobilnosti in samooskrbnosti. Območje novograjene soseske obdajajo polja, zasnovana po kompoziciji na Franciscejskem katastru. Ta se fragmentirajo v zasebne vrtičke, med katerimi se nahajajo skupne površine. Te omogočajo shranjevanje, medgeneracijsko povezovanje, pomoč, izobraževanje idr. Objekti zamejujejo javni prostor, ki obsega dva trga ter urbano opremo, otroška igrišča, travnike, poti, ipd. Kompozicijsko projekt posnema obliko suburbanih naselij, vendar so objekti po stavbni tipologiji koridorski bloki in bloki z notranjim dvoriščem višine P+3. Na površinah ravnih streh so terase, na katerih se postavi visoke grede, s čimer se agrikulturno nadomesti uporaba tlorisnega odtisa stavb. Nekaj objektov vključuje prostore za storitvene dejavnosti, zasnovana je izgradnja nove osnovne šole, športnega centra z igrišči na prostem in zaprto dvorano ter rekonstrukcija parkirišča P+R Stanežiče. Cesta, ki poteka skozi območje je izmenično dvosmerna, sledi načelom trajnostne mobilnosti in je, zaradi umirjanja prometa in omejitve uporabe ceste, omejena na uporabnike in stanovalce. Parkiranje je zagotovljeno na nadzemnih parkiriščih.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta