Kombinirana soseska

Ardita Agaj

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje se nalazi med Gerbičevo cesto in cestom v Mestni log v Ljubljani. Območje je urejanja zato sledi pozidavi s stanovanjskim objektima, ki so im dodane privatne parkovne površine in dva večja javna parka. Stanovanjsko območje je mešano z vrstnim hišama in blokima. V robovih so večji bloki v unutrašnjosti in na severnoj in južnoj strani so vrstne hiše. Višina bloka je od P+2 do P+3, a vrstne hiše so P+2. Stanovanja se nahajajo v vseh etažah in je celo območje stanovanjsko, kjer v bližini so trgovine ,šola in vse kar je potrebno za stanovalce. Za stanovanjsko območje je predvideno 402 stanovanja. V stanovanjih je predvideno da bi živelo 1.772 ljudi. Parkirnih mest ne bo kjer bi območje bilo samo za kolearjenje in zdrav život, brez onesnažena zraka z automobilih. Ohranili bi več postoječih zelenih površin. Park koji je javan se nalazi v središču uz cestu in  ima dogajanja z opuščanjem in meditaciju uz drevesa te krajinu in otroška igrišča koja so povezana z potmi. Programi v njemu so otroška igrišča, fitness oprema in otprte zelene površine za jogu.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta