Soseska algoritem

Flutra Kelmendi

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje obdelave se nahaja na Gerbičevi cesti v Ljubljani. Obkrožajo ga stanovanjske hiše, industrijska cona in študentski dom. Lokacija se predvidi kot stanovanjska soseska. Kompozicija zazidave spominja na algoritem. Soseska se proti cestam zapira, odpira pa v smeri študentskega doma. Na ta način se doseže povezava programov na prostem in omogoča se socialna interakcija prebivalcev. Soseska je opremljena s športnimi igrišči in drugimi javnimi aktivnostmi. Na lokaciji sta predvideni dve gledališči, kjer bi potekale različne dejavnosti in srečanja najemnikov, koncerti in kino na prostem. Višina objektov ob cesti je predvidena kot P+3, v notranjosti soseske pa P+2, s čimer se doseže dinamičnost območja. Na tem območju je 685 stanovanj, za okvirno 2100 novih prebivalcev.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta