Kompozicija kraške vasi

Kaja Žnidaršič

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Izhodiščna ideja seminarskega projekta je razvoj butičnega trajnostnega turizma na Krasu v odnosu do regulacije razvoja poselitvenih vzorcev kraških podeželskih vasi in oblikovnega poenotenja javnih odprtih prostorov. Projekt v prvi fazi vzpostavlja strategijo za razvoj turizma v občini Sežana, predlaga vzpostavitev sistema za povezovanje različnih turističnih vsebin in zasnovo krožne izletniške poti. V drugi fazi projekt raziskuje vpliv novogradenj na morfološko strukturo podeželskih naselij na primeru vasi Žirje in postavlja smernice za skladen razvoj nove poselitve. V zadnji, tretji fazi projekta pa je v ospredje postavljena umestitev hotela v vasi Žirje, ki prikazuje primer dobre prakse umeščanja novih objektov v podeželske vasi na Krasu. Ureditev stremi k spoštovanju tradicionalnih prostorskih izhodišč, iz njih izhaja, se jim prilagaja in jih reinterpretira. Celoten projekt dopolnjuje še zasnova unikatne kraške urbane opreme, ki se umešča v naseljih občine Sežana in predstavlja z oblikovnega vidika pomemben povezovalni element.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta