Urbana prenova ob Barjanki

Nejc Razpotnik

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Projekt predstavlja urbano transformacijo ob eni izmed pomembnejših vpadnic v center Ljubljane, ob Barjanski cesti.  Odgovarja na ključne prostorske probleme, ki so trenutno tam prisotni. Prostor v obstoječem stanju spominja na ruralno območje in daje slab prvi vtis ob južnem vstopu v prestolnico. Posledično sem skušal potenciale tega območja preoblikovati z načeli urejanja trajnosti v sodobno sosesko. Koncept sloni na je delitvi območja na stanovanjsko sosesko in območje centralnih dejavnosti, ki so postavljene ob Barjansko cesto, s čimer se omili prehod hrupa v samo notranjost soseske. Razporejeni volumni v soseski se delijo na dva sklopa stanovanjskih stavb na Z in V območju. V želji postopnega prehoda v višinah, med obstoječimi objekti in konceptom, so na Z načrtovani vila bloki dimenzij P+2, ki prehajajo v dinamično-organske oblike karejev – blokov na dvorišče . Kareji so postavljeni na osnovi vnaprej načrtovane mreže, kar omogoča dobro prehodnost skozi obravnavano območje.  V osrednjem delu je načrtovan nekoliko večji odprt prostor namenjen rekreaciji, druženju in gostinskim lokalom, kar popestri ambient v soseski. S predlaganimi implementacijami se omogoči transformacija vhoda v prestolnico in izkoristi potencial neposredne bližine centra, pogled na grad ter tako spodbudi poživitev urbanega življenja tudi na tem predelu Ljubljane.