Zelene avenije v Stožicah

Elma Mehurović

mentorja: doc. dr. Matevž Juvančič, izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom,  asist. Kristijan Lavtižar

Obdelovano območje se nahaja v Stožicah, predelu Ljubljane, ki je bila nekoč vas, danes pa pripada ljubljanski četrtni skupnosti Posavje. Območje odlikuje lep ambient, z reko Savo v bližini, obkrožen je z zelenimi površinami in športnimi igrišči.

situacija

Kompozicija temelji na mreži linij, ki sledijo obstoječim osem v prostoru in morfološkemu vzorcu, in ki določa razpored in umestitev novih objektov v prostor. Namesto enodružinskih hiš nizke gostote, sem se odločila bivališča zgostiti z umestitvijo večstanovanjskih objektov, med njimi pa ohranjati zelene površine. Višina stavb se ravna glede na mejne pogoje in pada od Dunajske ceste proti Savi.

Poleg blokovske pozidave se na stikih z obstoječim tkivom merilo soseske približa tudi z verižnimi hišami in dvojčki. Na vzhodni strani območja se nahaja disperzni sistem kompleksa bivališč za starejše občane z različnimi ravnmi zagotovljene oskrbe.

zeleni medprostori v soseski

Severno od tega področja se razširja velika zelena površina, del zelenega sistema, ki si ga delijo okoliške soseske, dom starejših občanov in se preko zunanjega športno-rekreacijskega centra navezuje na zeleni sistem ob Savi.

V novi soseski je poskrbljeno za parkiranje pod površino, ki je s tem v velikem delu sproščena prometa in prepletena z mrežo peš in kolesarskih povezav. Prometna ureditev predvideva umirjeni promet, z zazelenjenim profilom na mestih povsod tam, kjer je to mogoče zagotoviti.

prerezi
zasnova oblike in tipologije soseske