Mestni železniški promet

Vladimir Tripković

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Osnovna ideja naloge je izkoristiti že obstoječo železniško infrastrukturo na alternativen način, in sicer predstaviti železnico kot prednost in ne kot šibko točko mesta. Cilj je doseči večjo uporabo železniškega prometa v samem mestu in pa tudi povečano gostoto mesta, gostota širjenja ima lahko podcentre prav v takšnih alternativnih postajah oziroma v okoliških programih postaje. S postavitvijo različnih postajališč v sami Ljubljani lahko dosežemo bolj natančni transport, ki ne bo potreboval prestopanja na druga prevozna sredstva. Lahko bi rekli da omogočamo gibanje v samem mestu po železnici, vendar to ne bi bila popularna odločitev, kar pa mestu samem ponuja je to da se lahko razvija ob železnicah, kjer tirnice niso več ovira, ampak dobra povezava z okolico Ljubljane, torej bi lahko ustvarili anomalijo v prostoru z aktivnostmi, ki povezujejo mesto z njegovo ruralno okolico. Modularna gradnja teh postajališč ponuja prepoznavnost in pa pristop, ki je lahko odporen na različne okoliščine, moduli se lahko dodajajo tam kjer je to potrebno in pa seveda tudi odstranijo, če je njihova funkcija zastarala. To idejo podpira uporaba železnice za lažji transport modulov na druge lokacije.