Soseska Sibirka

Eva Košak

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Soseska Sibirka je sestavljena iz dveh ožjih lokacij, ki jih na zahodno in vzhodno stran deli pas že obstoječih objektov. Postavitev na zahodni strani je linearna in horizontalno simetrična, kar daje soseski urejen in umirjen videz, vzhodna pa z zavojem ceste in nesimetrično ureditvijo v lokacijo vpelje element razgibanosti. Ob vseh straneh lokacije so vpeljana drevesa, na severnem in južnem delu lokacije pa je gosta postavitev dreves, ki sosesko zaščiti pred hrupom blizu ležeče ceste ter jo ločijo od ostalih objektov in hkrati od sosednjih sklopov verižnih hiš. Soseska je namenjena predvsem družinam z otroki, katerim sta namenjeni dve otroški igrišči za mlajše otroke in košarkaško igrišče za nekoliko starejše. Dostop do hiš je omogočen prek peš poti, vozniki pa lahko svoje avte parkirajo na zunanjih javnih parkiriščih. Namen takšne postavitve objektov ter zelenih površin je bil v gosto zazidano lokacijo vpeljati čim več narave ter prebivalcem omogočiti  zasebnost in zaščito pred hrupom, hkrati pa jim vzbuditi občutek svobode, kar lahko dosežemo s pogostimi zelenimi površinami.

Ljubljanska Sibirija tako postane uporabniku vsake starostne skupine prijazen prostor bivanja, uživanja, druženja in sprostitve.